Discussion:
Statistika tns ekpaideusns
(too old to reply)
Sophia
2008-01-26 13:30:01 UTC
Permalink
Ilias Kast
2008-02-01 01:30:01 UTC
Permalink
Ilias Kast
2008-02-01 01:30:01 UTC
Permalink
Sophia
2008-02-02 10:30:01 UTC
Permalink
ri3e mia analysis parakalw, edw da, ena leptaki. dei3e
mas pws sindeontai ta gonidia me to an kapoios pairnei
ta grammata h oxi (kai ti shmainei auto? ean eisai
xazos, e3upnos, eufuhs, ponhros, tempelhs, ti?)
Edw ki egw 0a diafwvnsw, alal e3artatai ti evvooume. H eufuia eivai
tuxaia isws, n efesn stn ma0nsn, pou eivai asxetn me tnv eufuia, eivai
0ema xaraktnra kai periballovtos.
To ctatictiko dedomevo oti oi kala eknaideumevoi
eivai nlouciotepoi
pou to leei auto?
Ela re Lnda, eipame va diafwvoume alla oxi xariv diafwvias :-)))
Ekato statistikes uaprxouv apo diafores xwres tou kosmou pou leve oti oi
morfwmevoi exouv uynlotero eisodnma apo tous avtistoixous amorfwtous
(pera apo to oti to elege kai to arxiko ar0ro pou esteila ws sumperasma
pou prokuptei apo tn sugkekrimevn ereuva Ellada).

Omoiws, alles statistikes leve auto pou gia tous ev UK eivai
of0almofaves aveu statistikwv: oti to loumpevproletariato exie tn
morfwsn gramemvn you know where kai to sxoleio to xrnsimopoiei gia
paidiko sta0mo oso oi goveis ergazovtai.
Kai oti n morfwsn eivai kuriws filodo3ia twv meswv (kai se kapoio ba0mo
twv pio pavw) oikovomikwv strwmatwv.
To opoio fusika evisxuei to oti oi morfwmevoi exouv pio polla lefta.
--
###### ### ### # ### # ___
# # # # # # # # # # <*,->
# # # # # # # # # # [`-'] H ev tn pura elaiov riptousa
### ### ### ## ### # -"-"-
#
#
Loading...