Discussion:
An pasxete apo sundromo oikonomoikhs theshs ...
(too old to reply)
Nektarios Tranos
2008-02-05 18:30:00 UTC
Permalink
Sophia
2008-02-06 12:30:01 UTC
Permalink
http://www.capital.gr/news.asp?Details=444091
PS. H Pswrokostaina proodeuei ..:-))
Pws to orizeis ot proodeuei em basn auto pou esteiles;
Giait evoikaisn ix aeroplavwv kai koterwv eixe apo palia. Dnland apo
priv emfavistouv oi Rwssoi mafiozoi pou dev kukloforouv me tnv koivn
sugkoivwvia.
--
###### ### ### # ### # ___
# # # # # # # # # # <*,->
# # # # # # # # # # [`-'] H ev tn pura elaiov riptousa
### ### ### ## ### # -"-"-
#
#
Nektarios Tranos
2008-02-06 12:30:01 UTC
Permalink
Loading...