Discussion:
Kataplhktika apo youtube...
(too old to reply)
George Bobolos
2008-03-09 09:30:00 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C881C2.ABF695E9
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Exeis pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??
3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte .....
Giwrgos
UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn =
kai dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra .....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Sotiris Skevoulis
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =F0=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Kataplhktika apo youtube...


=20
=20

=20
=20

=20
=20

=20
=20
=20
Sotiris
=20

------_=_NextPart_001_01C881C2.ABF695E9
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.5730.11" name=3DGENERATOR>=0A=
<STYLE></STYLE>=0A=
</HEAD>=0A=
<BODY bgColor=3D#ffffff>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText38075 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Exeis pou8eva =
kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>3ereis, ap' to psixvidi pou =
..... kerdisate vte .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>UG. Ki' oxi tipote allo, alla =
va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn kai dev 8a briskei omada ki' =
o Sir Takis twra .....</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Sotiris =
Skevoulis<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =
=F0=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Kataplhktika apo =
youtube...<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
com/watch?v=3DrZiC33sIdOY</A></FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
</FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
</FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>Sotiris</FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C881C2.ABF695E9--
George Bobolos
2008-03-09 13:30:01 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C881E1.CCDC44EC
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Katse twra va deis pou 8a kata8esei o Zaxopoulos gelia pou exoume va =
ri3oume .....
Giwrgos (o movter)

________________________________

=C1=F0=FC: Sotiris Skevoulis [mailto:***@gmail.com]
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 11:05 =F0=EC
=D0=F1=EF=F2: George Bobolos
=CA=EF=E9=ED.: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Kataplhktika apo youtube...


Paei to "Semna kai tapeina"...
Twra to Meo syn8hma eiinai:

"NEA DHMOKRATIA:=20
An gamhsei .... Mporei na diorisei"

Sotiris

Sent from my iPhone

On Mar 9, 2008, at 4:49 AM, George Bobolos <***@INNOVA-SA.GR> =
wrote:Exeis pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??
3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte .....
Giwrgos
UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve =
propovntn kai dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra .....

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Sotiris Skevoulis
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =F0=EC
=D0=F1=EF=F2: <mailto:***@LISTS.PSU.EDU> ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Kataplhktika apo youtube...
=09
=09
=20
=20
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
=20
=20
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
=20
=20
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18 =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
=20
=20
=20
Sotiris
=20


------_=_NextPart_001_01C881E1.CCDC44EC
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.5730.11" name=3DGENERATOR></HEAD>=0A=
<BODY bgColor=3D#ffffff>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText60639 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Katse twra va =
deis pou 8a kata8esei o Zaxopoulos gelia pou exoume va ri3oume =
.....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos (o =
movter)</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> Sotiris Skevoulis =
[mailto:***@gmail.com]<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =
=CA=F5=F1 9/3/2008 11:05 =F0=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> George =
Bobolos<BR><B>=CA=EF=E9=ED.:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Kataplhktika apo =
youtube...<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<DIV>Paei to "Semna kai tapeina"...</DIV>=0A=
<DIV>Twra to Meo syn8hma eiinai:</DIV>=0A=
<DIV><BR class=3Dwebkit-block-placeholder></DIV>=0A=
<DIV>"NEA DHMOKRATIA:&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV>&nbsp;An gamhsei .... Mporei na diorisei"</DIV>=0A=
<DIV><BR class=3Dwebkit-block-placeholder></DIV>=0A=
<DIV>Sotiris<BR><BR>Sent from my iPhone</DIV>=0A=
<DIV><BR>On Mar 9, 2008, at 4:49 AM, George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">***@INNOVA-SA.GR</A>&gt; =
wrote:<BR><BR></DIV>=0A=
<DIV></DIV>=0A=
<BLOCKQUOTE type=3D"cite">=0A=
<DIV>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText38075 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Exeis pou8eva =
kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>3ereis, ap' to psixvidi pou =
..... kerdisate vte .....</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>UG. Ki' oxi tipote allo, alla =
va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn kai dev 8a briskei omada ki' =
o Sir Takis twra .....</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Sotiris =
Skevoulis<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =
=F0=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> <A =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU"><A =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A></A><BR><B>=C8=
=DD=EC=E1:</B> Kataplhktika apo youtube...<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
com/watch?v=3DrZiC33sIdOY</A></A></FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
d"><A =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
</A></FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
d"><A =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
</A></FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>Sotiris</FONT></DIV>=0A=
<DIV><FONT face=3DArial =
size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C881E1.CCDC44EC--
Constantine Thomas
2008-03-09 13:30:01 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_000D_01C881C6.55EA8640
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


----- Original Message -----=20
From: George Bobolos=20
Newsgroups: bit.listserv.hellas
To: ***@LISTS.PSU.EDU=20
Sent: Sunday, March 09, 2008 4:49 AM
Subject: Re: Kataplhktika apo youtube...


Exeis pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??
3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte .....
Giwrgos
UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve =
propovntn kai dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra .....

Mhg fobase gia ayto feugei o Grant apo th Chelsea.
K=20


-------------------------------------------------------------------------=
-----
=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Sotiris Skevoulis
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =F0=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Kataplhktika apo youtube...
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY


http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo


http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18Sotiris-------------------------------------------------------------------------=
-----


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.=20
Version: 7.5.518 / Virus Database: 269.21.7/1319 - Release Date: =
3/8/2008 10:14 AM

------=_NextPart_000_000D_01C881C6.55EA8640
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML dir=3Dltr><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-7">
<META content=3D"MSHTML 6.00.6000.16608" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DCentury></FONT>&nbsp;</DIV>
<BLOCKQUOTE=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
<DIV=20
style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20
<A title=***@INNOVA-SA.GR =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">George=20
Bobolos</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Newsgroups:</B> =
bit.listserv.hellas</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A =
title=***@LISTS.PSU.EDU=20
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A> </DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Sunday, March 09, 2008 =
4:49=20
AM</DIV>
<DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: Kataplhktika apo=20
youtube...</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV id=3DidOWAReplyText38075 dir=3Dltr>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>Exeis =
pou8eva kai ta gkol=20
pou balate stnv Kalamaria ??</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>3ereis, ap' to psixvidi pou =
.....=20
kerdisate vte .....</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>UG. Ki' oxi tipote allo, =
alla va, o=20
Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn kai dev 8a briskei omada ki' o =
Sir Takis=20
twra .....</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#008000 size=3D4>Mhg fobase =
gia ayto feugei=20
o Grant apo th&nbsp;Chelsea.</FONT></DIV>
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#008000=20
size=3D4>K</FONT>&nbsp;</FONT></DIV></DIV>
<DIV dir=3Dltr><BR>
<HR tabIndex=3D-1>
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2=20
Sotiris Skevoulis<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =CA=F5=F1 =
9/3/2008 10:26 =F0=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> <A=20
=
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B>=C8=DD=
=EC=E1:</B>=20
Kataplhktika apo youtube...<BR></FONT><BR></DIV>
<DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A=20
=
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
com/watch?v=3DrZiC33sIdOY</A></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A=20
=
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><A=20
=
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>Sotiris</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV></DIV>
<P>
<HR>

<P></P>No virus found in this incoming message.<BR>Checked by AVG.=20
<BR>Version: 7.5.518 / Virus Database: 269.21.7/1319 - Release Date: =
3/8/2008=20
10:14 AM<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_000D_01C881C6.55EA8640--
Sotiris Skevoulis
2008-03-09 17:30:01 UTC
Permalink
--Apple-Mail-1--886959908
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/plain;
charset=UTF-8;
format=flowed;
delsp=yes

Paei to "Semna kai tapeina"...
Twra to Meo syn8hma eiinai:

"NEA DHMOKRATIA:
An gamhsei .... Mporei na diorisei"

Sotiris

Sent from my iPhone
Post by George Bobolos
Exeis pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??
3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte .....
Giwrgos
UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve =20
propovntn kai dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra .....
=CE=91=CF=80=CF=8C: The Hellenic Discussion List =CE=B5=CE=BA =
=CE=BC=CE=AD=CF=81=CE=BF=CF=85=CF=82 Sotiris Skevoul=20
Post by George Bobolos
is
=CE=91=CF=80=CE=BF=CF=83=CF=84=CE=BF=CE=BB=CE=AE: =CE=9A=CF=85=CF=81 =
9/3/2008 10:26 =CF=80=CE=BC
Post by George Bobolos
=CE=98=CE=AD=CE=BC=CE=B1: Kataplhktika apo youtube...
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
Sotiris
--Apple-Mail-1--886959908
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html;
charset=UTF-8

<html><body bgcolor=3D"#FFFFFF"><div>Paei to "Semna kai =
tapeina"...</div><div>Twra to Meo syn8hma eiinai:</div><div><br =
class=3D"webkit-block-placeholder"></div><div>"NEA =
DHMOKRATIA:&nbsp;</div><div>&nbsp;An gamhsei .... Mporei na =
diorisei"</div><div><br =
class=3D"webkit-block-placeholder"></div><div>Sotiris<br><br>Sent from =
my iPhone</div><div><br>On Mar 9, 2008, at 4:49 AM, George Bobolos =
&lt;<a =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">***@INNOVA-SA.GR</a>&gt; =
wrote:<br><br></div><div></div><blockquote type=3D"cite"><div>
<div id=3D"idOWAReplyText38075" dir=3D"ltr">
<div dir=3D"ltr"><font face=3D"Arial" color=3D"#000000" size=3D"2">Exeis =
pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??</font></div>
<div dir=3D"ltr"><font face=3D"Arial" size=3D"2">3ereis, ap' to psixvidi =
pou ..... kerdisate vte .....</font></div>
<div dir=3D"ltr"><font face=3D"Arial" size=3D"2">Giwrgos</font></div>
<div dir=3D"ltr"><font face=3D"Arial" size=3D"2">UG. Ki' oxi tipote =
allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn kai dev 8a briskei =
omada ki' o Sir Takis twra .....</font></div></div>
<div dir=3D"ltr"><br>
<hr tabindex=3D"-1">
<font face=3D"Tahoma" size=3D"2"><b>=CE=91=CF=80=CF=8C:</b> The Hellenic =
Discussion List =CE=B5=CE=BA =CE=BC=CE=AD=CF=81=CE=BF=CF=85=CF=82 =
Sotiris Skevoulis<br><b>=CE=91=CF=80=CE=BF=CF=83=CF=84=CE=BF=CE=BB=CE=AE:<=
/b> =CE=9A=CF=85=CF=81 9/3/2008 10:26 =CF=80=CE=BC<br><b>=CE=A0=CF=81=CE=BF=
=CF=82:</b> <a href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU"><a =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</a></a><br><b>=CE=
=98=CE=AD=CE=BC=CE=B1:</b> Kataplhktika apo =
youtube...<br></font><br></div>
<div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"><a =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
om/watch?v=3DrZiC33sIdOY</a></a></font></div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"><a =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
"><a =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
a></font></div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"><a =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
"><a =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
a></font></div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2"></font>&nbsp;</div>
<div><font face=3D"Arial" size=3D"2">Sotiris</font></div>
<div><font face=3D"Arial" =
size=3D"2"></font>&nbsp;</div></div></div></blockquote></body></html>=

--Apple-Mail-1--886959908--
Andreas Dakanalis
2008-03-09 17:30:01 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_00FD_01C8821F.24B38140
Content-Type: text/plain;
charset="windows-1253"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Bre;

Apo to diko mou ta stelveis;;;;;

=20

:-)

=20

Avdreas.

=20

=20

_____ =20

From: The Hellenic Discussion List [mailto:***@LISTS.PSU.EDU] On =
Behalf
Of Sotiris Skevoulis
Sent: Sunday, March 09, 2008 12:05 PM
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Subject: Re: Kataplhktika apo youtube...

=20

Paei to "Semna kai tapeina"...

Twra to Meo syn8hma eiinai:

=20

"NEA DHMOKRATIA:=20

An gamhsei .... Mporei na diorisei"

=20

Sotiris

Sent from my iPhone


On Mar 9, 2008, at 4:49 AM, George Bobolos <***@INNOVA-SA.GR> =
wrote:

Exeis pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??

3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte .....

Giwrgos

UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn =
kai
dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra .....

=20


_____ =20


=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Sotiris Skevoulis
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =F0=EC
=D0=F1=EF=F2: <mailto:***@LISTS.PSU.EDU> ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Kataplhktika apo youtube...

=20

=20

http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY

=20

=20

http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
&feature=3Drelated

=20

=20

http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
&feature=3Drelated

=20

=20

=20

Sotiris

=20


------=_NextPart_000_00FD_01C8821F.24B38140
Content-Type: text/html;
charset="windows-1253"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<META HTTP-EQUIV=3D"Content-Type" CONTENT=3D"text/html; =
charset=3Dwindows-1253">
<html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" =
xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =
xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" =
xmlns:st1=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" =
xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>

<meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" =
name=3D"PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
{color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{color:blue;
text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
{mso-style-type:personal-reply;
font-family:Arial;
color:blue;
font-weight:normal;
font-style:normal;
text-decoration:none none;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext=3D"edit">
<o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body bgcolor=3Dwhite lang=3DEN-GB link=3Dblue vlink=3Dblue>

<div class=3DSection1>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'>Bre;<o:p></o:p></=
span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'>Apo to diko mou =
ta
stelveis;;;;;<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'><o:p>&nbsp;</o:p>=
</span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DWingdings><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Wingdings;color:blue'>J</span></fon=
t><font
size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span lang=3DIT =
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:
Arial;color:blue'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'><o:p>&nbsp;</o:p>=
</span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'>Avdreas.<o:p></o:=
p></span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'><o:p>&nbsp;</o:p>=
</span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D4 color=3Dblue face=3DArial><span =
lang=3DIT
style=3D'font-size:14.0pt;font-family:Arial;color:blue'><o:p>&nbsp;</o:p>=
</span></font></p>

<div style=3D'border:none;border-left:solid blue 1.5pt;padding:0in 0in =
0in 4.0pt'>

<div>

<div class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><font =
size=3D3
face=3D"Times New Roman"><span lang=3DEN-US style=3D'font-size:12.0pt'>

<hr size=3D2 width=3D"100%" align=3Dcenter tabindex=3D-1>

</span></font></div>

<p class=3DMsoNormal><b><font size=3D2 face=3DTahoma><span lang=3DEN-US
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;font-weight:bold'>From:</spa=
n></font></b><font
size=3D2 face=3DTahoma><span lang=3DEN-US =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>
The Hellenic Discussion List [mailto:***@LISTS.PSU.EDU] <b><span
style=3D'font-weight:bold'>On Behalf Of </span></b><st1:PersonName =
w:st=3D"on">Sotiris
Skevoulis</st1:PersonName><br>
<b><span style=3D'font-weight:bold'>Sent:</span></b> Sunday, March 09, =
2008 12:05
PM<br>
<b><span style=3D'font-weight:bold'>To:</span></b> =
***@LISTS.PSU.EDU<br>
<b><span style=3D'font-weight:bold'>Subject:</span></b> Re: Kataplhktika =
apo
youtube...</span></font><span lang=3DEN-US><o:p></o:p></span></p>

</div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>Paei to &quot;Semna kai =
tapeina&quot;...<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>Twra to Meo syn8hma eiinai:<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&quot;NEA DHMOKRATIA:&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;An gamhsei .... Mporei na =
diorisei&quot;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>Sotiris<br>
<br>
Sent from my iPhone<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal style=3D'margin-bottom:12.0pt'><font size=3D3
face=3D"Times New Roman"><span style=3D'font-size:12.0pt'><br>
On Mar 9, 2008, at 4:49 AM, George Bobolos &lt;<a
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">***@INNOVA-SA.GR</a>&gt; =
wrote:<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<blockquote style=3D'margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt' type=3Dcite>

<div>

<div id=3DidOWAReplyText38075>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dblack face=3DArial><span =
style=3D'font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:black'>Exeis pou8eva kai ta gkol pou =
balate stnv
Kalamaria ??</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte =
.....</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Giwrgos</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre =
tov
Tevve propovntn kai dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra =
.....</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<div class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><font =
size=3D3
face=3D"Times New Roman"><span style=3D'font-size:12.0pt'>

<hr size=3D2 width=3D"100%" align=3Dcenter tabindex=3D-1>

</span></font></div>

<p class=3DMsoNormal style=3D'margin-bottom:12.0pt'><b><font size=3D2 =
face=3DTahoma><span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;font-weight:bold'>=C1=F0=FC:=
</span></font></b><font
size=3D2 face=3DTahoma><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'> The
Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 <st1:PersonName =
w:st=3D"on">Sotiris Skevoulis</st1:PersonName><br>
<b><span style=3D'font-weight:bold'>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</span></b> =
=CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =F0=EC<br>
<b><span style=3D'font-weight:bold'>=D0=F1=EF=F2:</span></b> <a
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU"></a><a =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</a><br>
<b><span style=3D'font-weight:bold'>=C8=DD=EC=E1:</span></b> =
Kataplhktika apo youtube...</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><a =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
com/watch?v=3DrZiC33sIdOY</a></span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><a
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
d"></a><a
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><a
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
d"></a><a
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D2 face=3DArial><span =
style=3D'font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Sotiris</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

</div>

</div>

</blockquote>

</div>

</div>

</body>

</html>

------=_NextPart_000_00FD_01C8821F.24B38140--
George Bobolos
2008-03-10 15:30:00 UTC
Permalink
This is a multi-part message in MIME format.

------_=_NextPart_001_01C882BD.B21D1A76
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

To PASOK eivai edw, evwmevo duvato ;;;;;;;
Xe, xe, xe, xe, xe ..... sas tsakwsa ......
Lamogiaaaaa
Giwrgos

________________________________

=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Andreas Dakanalis
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 6:52 =EC=EC
=D0=F1=EF=F2: ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Re: Kataplhktika apo youtube...Bre;

Apo to diko mou ta stelveis;;;;;

=20

:-)

=20

Avdreas.

=20

=20

________________________________

From: The Hellenic Discussion List [mailto:***@LISTS.PSU.EDU] On =
Behalf Of Sotiris Skevoulis
Sent: Sunday, March 09, 2008 12:05 PM
To: ***@LISTS.PSU.EDU
Subject: Re: Kataplhktika apo youtube...

=20

Paei to "Semna kai tapeina"...

Twra to Meo syn8hma eiinai:

=20

"NEA DHMOKRATIA:=20

An gamhsei .... Mporei na diorisei"

=20

Sotiris

Sent from my iPhone


On Mar 9, 2008, at 4:49 AM, George Bobolos <***@INNOVA-SA.GR> =
wrote:

Exeis pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??

3ereis, ap' to psixvidi pou ..... kerdisate vte .....

Giwrgos

UG. Ki' oxi tipote allo, alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve =
propovntn kai dev 8a briskei omada ki' o Sir Takis twra .....

=20

=09
________________________________


=C1=F0=FC: The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 =
Sotiris Skevoulis
=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE: =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =F0=EC
=D0=F1=EF=F2: <mailto:***@LISTS.PSU.EDU> ***@LISTS.PSU.EDU
=C8=DD=EC=E1: Kataplhktika apo youtube...

=20

=20

http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY

=20

=20

http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo

=20

=20

http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18 =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18

=20

=20

=20

Sotiris

=20


------_=_NextPart_001_01C882BD.B21D1A76
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-7"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<HTML dir=3Dltr><HEAD>=0A=
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dunicode">=0A=
<META content=3D"MSHTML 6.00.5730.11" name=3DGENERATOR>=0A=
<STYLE>=0A=
<!--=0A=
=0A=
font-face=0A=
{font-family:Wingdings;}=0A=
font-face=0A=
{font-family:Tahoma;}=0A=
=0A=
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal=0A=
{margin:0in;=0A=
margin-bottom:.0001pt;=0A=
font-size:12.0pt;=0A=
font-family:"Times New Roman";}=0A=
a:link, span.MsoHyperlink=0A=
{color:blue;=0A=
text-decoration:underline;}=0A=
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed=0A=
{color:blue;=0A=
text-decoration:underline;}=0A=
span.EmailStyle17=0A=
{=0A=
font-family:Arial;=0A=
color:blue;=0A=
font-weight:normal;=0A=
font-style:normal;=0A=
text-decoration:none none;}=0A=
=0A=
div.Section1=0A=
{page:Section1;}=0A=
-->=0A=
</STYLE>=0A=
</HEAD>=0A=
<BODY lang=3DEN-GB vLink=3Dblue link=3Dblue bgColor=3Dwhite>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText46352 dir=3Dltr>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial color=3D#000000 size=3D2>To PASOK =
eivai edw, evwmevo duvato ;;;;;;;</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Xe, xe, xe, xe, xe ..... sas =
tsakwsa ......</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Lamogiaaaaa</FONT></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><FONT face=3DArial size=3D2>Giwrgos</FONT></DIV></DIV>=0A=
<DIV dir=3Dltr><BR>=0A=
<HR tabIndex=3D-1>=0A=
<FONT face=3DTahoma size=3D2><B>=C1=F0=FC:</B> The Hellenic Discussion =
List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Andreas =
Dakanalis<BR><B>=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</B> =CA=F5=F1 9/3/2008 6:52 =
=EC=EC<BR><B>=D0=F1=EF=F2:</B> =
***@LISTS.PSU.EDU<BR><B>=C8=DD=EC=E1:</B> Re: Kataplhktika apo =
youtube...<BR></FONT><BR></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<DIV class=3DSection1>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial">Bre;</SPAN></FONT></P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Arial">Apo =
to diko mou ta stelveis;;;;;</SPAN></FONT></P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DWingdings color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Wingdings">J</SPAN></FONT><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial"></SPAN></FONT></P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial">Avdreas.</SPAN></FONT></P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblue size=3D4><SPAN =
lang=3DIT style=3D"FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: =
Arial"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>=0A=
<DIV style=3D"BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: =
medium none; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: blue =
1.5pt solid; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none">=0A=
<DIV>=0A=
<DIV class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: center" align=3Dcenter><FONT =
face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN lang=3DEN-US style=3D"FONT-SIZE: =
12pt">=0A=
<HR tabIndex=3D-1 align=3Dcenter width=3D"100%" SIZE=3D2>=0A=
</SPAN></FONT></DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><SPAN lang=3DEN-US =
style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: =
Tahoma">From:</SPAN></FONT></B><FONT face=3DTahoma size=3D2><SPAN =
lang=3DEN-US style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> The =
Hellenic Discussion List [mailto:***@LISTS.PSU.EDU] <B><SPAN =
style=3D"FONT-WEIGHT: bold">On Behalf Of </SPAN></B>Sotiris =
Skevoulis<BR><B><SPAN style=3D"FONT-WEIGHT: bold">Sent:</SPAN></B> =
Sunday, March 09, 2008 12:05 PM<BR><B><SPAN style=3D"FONT-WEIGHT: =
bold">To:</SPAN></B> ***@LISTS.PSU.EDU<BR><B><SPAN =
style=3D"FONT-WEIGHT: bold">Subject:</SPAN></B> Re: Kataplhktika apo =
youtube...</SPAN></FONT><SPAN lang=3DEN-US></SPAN></P></DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt">Paei to "Semna kai =
tapeina"...</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt">Twra to Meo syn8hma =
eiinai:</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt">"NEA DHMOKRATIA:&nbsp;</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt">&nbsp;An gamhsei .... Mporei na =
diorisei"</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt">Sotiris<BR><BR>Sent from my =
iPhone</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-BOTTOM: 12pt"><FONT face=3D"Times =
New Roman" size=3D3><SPAN style=3D"FONT-SIZE: 12pt"><BR>On Mar 9, 2008, =
at 4:49 AM, George Bobolos &lt;<A =
href=3D"mailto:***@INNOVA-SA.GR">***@INNOVA-SA.GR</A>&gt; =
wrote:</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<BLOCKQUOTE style=3D"MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt" type=3D"cite">=0A=
<DIV>=0A=
<DIV id=3DidOWAReplyText38075>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial color=3Dblack size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Exeis =
pou8eva kai ta gkol pou balate stnv Kalamaria ??</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">3ereis, ap' to psixvidi =
pou ..... kerdisate vte .....</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: =
Arial">Giwrgos</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">UG. Ki' oxi tipote allo, =
alla va, o Lebadeiakos pnre tov Tevve propovntn kai dev 8a briskei omada =
ki' o Sir Takis twra .....</SPAN></FONT></P></DIV></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>=0A=
<DIV class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: center" align=3Dcenter><FONT =
face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN style=3D"FONT-SIZE: 12pt">=0A=
<HR tabIndex=3D-1 align=3Dcenter width=3D"100%" SIZE=3D2>=0A=
</SPAN></FONT></DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-BOTTOM: 12pt"><B><FONT =
face=3DTahoma size=3D2><SPAN style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: =
10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">=C1=F0=FC:</SPAN></FONT></B><FONT =
face=3DTahoma size=3D2><SPAN style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: =
Tahoma"> The Hellenic Discussion List =E5=EA =EC=DD=F1=EF=F5=F2 Sotiris =
Skevoulis<BR><B><SPAN style=3D"FONT-WEIGHT: =
bold">=C1=F0=EF=F3=F4=EF=EB=DE:</SPAN></B> =CA=F5=F1 9/3/2008 10:26 =
=F0=EC<BR><B><SPAN style=3D"FONT-WEIGHT: bold">=D0=F1=EF=F2:</SPAN></B> =
<A href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU"></A><A =
href=3D"mailto:***@LISTS.PSU.EDU">***@LISTS.PSU.EDU</A><BR><B><SPAN=
style=3D"FONT-WEIGHT: bold">=C8=DD=EC=E1:</SPAN></B> Kataplhktika apo =
youtube...</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><A =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY =
http://youtu.be/3DrZiC33sIdOY
com/watch?v=3DrZiC33sIdOY</A></SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><A =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
d"></A><A =
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
http://youtu.be/3DzpqVXtN5tfo
</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"><A =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
d"></A><A =
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
http://youtu.be/3DPLZk1Lnkx18
</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: =
Arial">Sotiris</SPAN></FONT></P></DIV>=0A=
<DIV>=0A=
<P class=3DMsoNormal><FONT face=3D"Times New Roman" size=3D3><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: =
12pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P></DIV></DIV></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV>=
</DIV></BODY></HTML>
------_=_NextPart_001_01C882BD.B21D1A76--

Loading...